Mathex for 5th Std. (Marathi)
On sale! -30%
  • Mathex for 5th Std. (Marathi)

Mathex for 5th Std. (Marathi)

₹105.00
₹150.00
796
10 Items

Specific References

Mathex 5th Std. (Marathi)

Author : Dr. J.V. Tatke

Book ID : 796

Quantity
In Stock

भाग १ : प्राविण्य परीक्षेकरिता

१. संख्या - लिहिणे आणि वाचणे 
२. संख्या वरील प्राथमिक क्रिया
३. विभाज्यता 
४.  व्यवहारी अपूर्णांक
५. दशांश अपूर्णांक 
६. मापनांतील दशमान परिमाणे
७. मापनाची इतर काही परिमाणे
८. अक्षरांचा उपयोग (अक्षरांचे गणित)
९. एकमान पद्धत
१०. भूमिती 
११. अंतर, वेळ आणि वेग
भाग २: प्राविण्य परीक्षेकरिता नाही 
१. शेकडेवारी (टक्केवारी)
२. व्याज
३. तक्ते
४. परिमिती
५. तापमान
६. पोस्टाचे व्यवहार
७. उजळणी
भाग ३: प्राविण्य - उत्तरांसहित प्रश्नसंच १९९५ - २००६
भाग ४: प्रज्ञा - उत्तरांसहित प्रश्नसंच १९९६ - २००५