शोध-मानवी आनुवंशिकतेचा
  • शोध-मानवी आनुवंशिकतेचा

शोध-मानवी आनुवंशिकतेचा

₹150.00
O799

Specific References

शोध-मानवी आनुवंशिकतेचा 

लेखक :-प्रा अशोक द मराठे 

किंमत :-150/-

Quantity
In Stock

अनुक्रमणिका:-

१. मानवी अनुवंशिकता 
२. गुणसूत्रे आणि वारसा घटक 
३. गुणसूत्रे मानवाची 
४. डिएनए आणि अनुवंशिकता
५. जनुक आणि अनुवंशिकता
६. मानवी रक्तगट आणि अनुवंशिकता
७. अनुवंशिकता आणि विभिन्नता 
८. कायिक गुणसूत्रे आणि विकृती 
९. लिंगसूत्र-संलग्न  विकृती 
१०. जाणून घ्या-मानवी अनुवांशिकतेचे महत्व आणिउपयोजन